מנהל עסקים תואר שני

ממנהל עסקים

לימודי תואר שני מנהל עסקים ופרוייקט מנטורים

לוני הרציקוביץ אשר משמש כמנטור עיסקי לסטודנט תואר שני למנהל עסקים MBA מסביר את הפרוייקט.
ליאורה עופר, יעקב פרי, לוני הרציקוביץ וניר למפרט משמשים כמנטורים לסטודנטים לתואר שני במנהל עסקים בואו לפגוש אותם עכשיו.ליאורה עופר | יעקב פרי | לוני הרציקוביץ | ניר למפרט ועוד משמשים כמנטורים לסטודנטים לתואר שני במנהל עסקים


נתונים נוספים