מנהל עסקים תואר שני

ממנהל עסקים

HBS Case Study | Stanford Case Study

HBS Case Study | Stanford Case Study


רוצים לשתף אותנו עם פתרון מוצלח של "מקרה אירוע" שפתרתם?

רוצים חשיפה בפני קהל אנשי מנהל עסקים עם חתימת ידכם על ניתוח מוצלח?


אנא שילחו לנו במייל את הניתוח ואנו נפרסם אותו באתר

אנא שילחו מייל לכתובת JLIB_HTML_CLOAKING

בהצלחה בהמשך הלימודים


HBS Cases: National Geographic Society 
How do you transform a 123-year-old cultural icon and prepare it for the digital world? Slowly, as a new case on the National Geographic Society by professor David Garvin demonstrates.

HBS Case Study | Stanford Case Study

נתונים נוספים