מנהל עסקים תואר שני

ממנהל עסקים

מודל חמשת הכוחות של פורטר




מודל חמשת הכוחות של פורטר הינו כלי לניתוח הסביבה העסקית בענף נתון. המודל נמצא בשימוש נרחב בתכנון אסטרטגיה עסקית ונלמד לעתים גם בקורסי היסוד בשיווק. המודל פורסם על ידי פרופ' מייקל פורטר בשנת 1979.

המודל בוחן את הכוחות השונים המשפיעים על רמת הריווחיות בענף ומכאן רמת האטרקטיביות שלו וכן מאפשר הבנה טובה של הדינאמיקה המתקיימת בו.

הכוחות במודל של פורטר הם:

תחרות פנימית בין החברות הקיימות - יש לבחון את מידת ריכוזיות השוק ועד כמה התחרות בין השחקניות הקיימות בשוק פוגעת בריווחיות שלהן.

איום חדירה של מתחרים חדשים - שחקנים שאינם נמצאים בשוק בנקודת הזמן אך עשויים להיכנס בהמשך. יש לבחון את הסיכון לחדירת שחקנים קיימים מענפים קרובים ואת הסיכון לחדירת שחקנים חדשים לגמרי. הסיכון נמוך ככל שיש יותר חסמי כניסה כגון פטנטים, יתרונות לגודל, מותגים חזקים יותר וכולי.

איום מוצרים תחליפיים - מוצרים אשר אינם חלק מהענף אך מניבים למשתמשים מענה מספיק טוב לצרכים עליהם עונים המוצרים של הענף. כך למשל מים יכולים להיות מוצר חלופי לקולה העונה לצורך ברוויה בעוד מסטיק יכול להיות מוצר חלופי העונה לצורך במתיקות וכדומה. האיום גדל ככל שהצרכנים מוצאים את החלופה יותר מספקת.

כוחם של ספקים - היכולת של ספקים להשפיע על המחירים אותם משלם הענף נובעת מריכוזם, רמת השליטה שלהם במשאבים הדרושים לענף, מידת החשיבות של הענף עבורם כלקוח.

כוחם של לקוחות - היכולת של לקוחות להשפיע על המחירים אותם גובים השחקנים בענף נובעת מריכוזם, רמת החשיבות של הענף עבורם ורמת חשיבותם עבור שחקני הענף.

יש הטוענים שלמתווה זה יש להוסיף את ההשפעה של מוצרים משלימים וכן את ההשפעה של גורמים רגולטוריים.

את הניתוח יש לבצע על הענף כולו, ללא התייחסות לחברה מסוימת.

בשנת 2008 פרסם פרופ' פורטר מאמר עדכון על מנת להבהיר בצורה טובה יותר את השימוש במודל. [1]


[1] ראיון עם פרופ' פורטר לרגל יציאת מאמר העדכון בהרווארד ביזנס רוויו בשנת 2008

לקריאה נוספת


Porter, M.E. (1979) How Competitive Forces Shape Strategy, Harvard business Review, March/April 1979.

Porter, M.E. (1980) Competitive Strategy, Free Press, New York, 1980.

Porter, M.E. (2008) The Five Competitive Forces That Shape Strategy, Harvard business Review, January 2008.


הערות שוליים

 http://www.quickmba.com/strategy/porter.shtml






The Five Competitive Forces That Shape Strategy 

An Interview with Michael E. Porter, Professor, Harvard University.

Porter's five competitive forces is the basis for much of modern business strategy. 

Understand the framework and how to put it into practice.





חמשת הכוחות התחרותיים המעצבים אסטרטגיה


ראיון עם מיכאל א 'פורטר, פרופסור באוניברסיטת הרווארד.


חמשת הכוחות התחרותיים של פורטר הם הבסיס לאסטרטגיה העסקית המודרנית.

צפה בסרטון כדי להבין את המסגרת - וכן ללמוד איך ליישם זאת הלכה למעשה.


מודל חמשת הכוחות של פורטר


נתונים נוספים