מנהל עסקים תואר שני

ממנהל עסקים

תורת המימון - ניהול פיננסי של גופים עסקיים - סביבות אי ודאות ו CAPM


תורת המימון - ניהול פיננסי של גופים עסקיים - סביבות אי ודאות ו CAPM


הרצאה במסגרת הקורס "תורת המימון - ניהול פיננסי של גופים עסקיים" של האוניברסיטה הפתוחה. מרצה: ד"ר אריה נחמיאס.
קבלת החלטות בסביבת אי וודאות

קריטריון תוחלת - שונות, לקביעת העדפה בן אופציות השקעה מסוכנות 

8.10.1.4 העדפות המשקיעים- עקומות  אדישות לסיכון התשואה

8.11 מודל השוק - לקביעת מחירי נכסי הון CAPM

משקיע שונא סיכון

נתונים נוספים