מנהל עסקים תואר שני

ממנהל עסקים

IMD Business School


Professor Philip M. Rosenzweig of IMD Business School


Prof. Rosenzweig on the content and structure of IMD's renowned Executive MBA Program, at the QS World MBA Tour event in London, March 2010נתונים נוספים